هنر کده زیبایی و حقیقت حضرت امام محمد باقر-علیه السلام: جز این نیست که شیعیان علی علیه السلام کسانی هستند که درراه ولایت ما (اهل بیت)به یکدیگر بخشش می کنند،در راه محبت ماباهم دوستی می نمایند وبرای زنده کردن امر ما،به دیدار یکدیگر می روند واگر به خشم آیند ،ظلم نمی کنند واگر خرسند شوند،زیاده روی نمی کنند،برای همسایگانشان ،مایه خیر وبرکتند وبا همنشینان خوددرصلح وصفا به سر می برند.(شیخ صدوق-صفات الشیعه) **** برگزاری فعالیتهای قرآنی ،علمی -پژوهشی،هنری. قصر دشت-رحمت آباد-مسجد الرجاء-شیراز (چهارشنبه ها بعداز ظهر جهت خواهران) http://tolooe-raja.mihanblog.com 2020-09-30T19:47:37+01:00 text/html 2011-09-28T00:58:15+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور ،شما خوب بکنید برای اسلام http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/153 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بسم الله الرحمن الرحیم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>چکار دارید که فلان آدم بد کرده ،شما خوب بکنید برای اسلام<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مقدرات کشورتان را به دست کسانی بدهیدکه برا ی کشورشما </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مفیدند از حیث سیاست ،از حیث اقتصاد ،از حیث همه چیز .اگر </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مسامحه بکنید وامروز هم کسی نفهمد،خداهست،خدامی </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>داندومی بیند،شمادر محضرخدا هستیدهر جا هستنید .همه خلق </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>الله درمحضر خدا هستند هر جا هستند برفرض اینکه من یک کار </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>خلاف کردم اسلام که خلاف نکرده است،شما برای اسلام کار </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بکنید ،چکار داریدکه فلان آدم بد کرده .خوب ،بد کرده بد بکند شما </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>خوب بکنید برا ی اسلام تا آن <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>بدهم به تبع شما ان شاءالله خوب </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بشود.کنا رنروید ،آقایان علما کنار نروند.والبته باید از هر طایفه ای </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>باشداطلاعاتش داشته باشد واشخاصی باشندکه همه جهاتشان </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>چیز[درست ] باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>صلی الله علیه و آله وسلم<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-09-27T03:57:19+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور شکست حصر آبادان http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/155 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بسم الله الرحمن الرحیم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شکست حصر آبادان<o:p></o:p></SPAN></P></o:p></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt" dir=rtl class=MsoNormal></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>فرهنگ و تاریخ &gt; تاریخ ایران - چهاردهم آبان ماه 1359 زمانی‌که فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «حصر آبادان باید شکسته شود» خطاب به نیروهای مسلح صادر شد، کمتر از یک هفته از تلاش نیروهای عراقی برای تصرف آبادان می‌گذشت.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>عراقی‌ها برای تصرف آبادان در 8 آبان 1359 در منطقه ذوالفقاری روی رودخانه بهمنشیر پل شناور نصب کرده و با عبور دادن قسمتی از نیروهای خود وارد آبادان شده بودند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>نیروهای عراقی از آن جهت منطقه ذوالفقاری را انتخاب کرده بودند که با استفاده از پوشش نخلستان‌ها بتوانند از دید رزمندگان اسلام دور مانده و به راحتی وارد شهر شوند؛ عبور از این قسمت آسان‌تر از عبور از رودخانه کارون در جنوب خرمشهر بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>با چنین وضعیتی آبادان در یک محاصره 330درجه‌ای قرار می‌گرفت و عبور از رودخانه بهمنشیر می‌توانست آن را با خطر جدی روبه‌رو کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>دشمن می پنداشت اگر بتواند از این رودخانه بگذرد، آبادان را برای همیشه از آن خود کرده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>در واقع در پی دستور امام (ره) یکی از 4 عملیات بزرگ و برجسته تاریخ دفاع مقدس رقم خورد که به عنوان یک نقطه عطف در انتقال راهبرد جنگ از آن یاد می‌شود.محسن رضایی درباره اهمیت این عملیات می‌گوید: عملیات ثامن الائمه (ع) نقطه عطف و به عنوان مبداء آغاز راهبرد مرحله دوم جنگ است و یکی از نقاط اعتماد به نفس در راهبرد مرحله دوم، عملیات ثامن الائمه (ع) بود که حلقه واسط و مبداء تحول به شمار می‌رفت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>طرح مانور...</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-line-height-alt: 10.8pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>به ادامه مطلب بروید خیلی هیجان انگیزه</SPAN></P> text/html 2011-09-27T00:57:14+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور شرکت نکردن در انتخابات خیانت است به اسلام... http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/152 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بسم الله الرحمن الرحیم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>باید ملت شریف بدانند که انحراف از این امر مهم اسلام ی،خیانت </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به اسلام وکشور است وموجب مسؤولیت عظیم امت .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>صلی الله علیه و آله وسلم<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-09-26T03:32:23+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور جبهه ی مدرسه http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/154 <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=4><IMG alt="" src="http://meftah.balande.com/Files/Editor/Portal7/image/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/zange%20madrese.jpg" width=250 height=150></FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=4>سلام بچه ها :</FONT></P> <P><FONT size=4>یادتون باشه این روزهای باز گشایی مدرسه مصادفه با هفته دفاع </FONT></P> <P><FONT size=4>مقدس دست کم نگیریدش .شما هم وارد جبهه درس ومشق وعلم </FONT></P> <P><FONT size=4>واحترام به معلم وکتاب ونیمکت وخادم مدرسه شدید خوب خودتان را </FONT></P> <P><FONT size=4>حفظ کنید.</FONT></P> text/html 2011-09-26T00:54:30+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور با هشیاری و دید اسلامی –سیاسی با مسائل برخورد کنید http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/150 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بسم الله الرحمن الرحیم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>برادران وخواهران!با هشیاری و دید اسلامی –سیاسی با مسائل </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>برخورد کنید و ازوسوسه منحرفان ومخالفان اسلام ووابستگان به </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سیاست اجانب اجتناب نمایید که اینان باهر وسیله می خواهند </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پایه های جمهوری اسلامی را متزلزل کنند وبه خیال رسیدن به </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مقاصد خودشان،از هر فرصتی بهره برداری نمایند ونگذارند که </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شمادراین امر حیاتی که شخصیت خود .کشورتان بسته به آن </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>است شرکت کنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>صلی الله علیه و آله وسلم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> text/html 2011-09-25T00:55:57+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور اگر مسامحه کنید،مسؤول هستید http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/151 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بسم الله الرحمن الرحیم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر مسامحه کنید،مسؤول هستید پیش خدای تبارک وتعالی ،اگر </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نروید ورأی ندهید وآنها که جدیت دارندبه اینکه وارد بشوند در </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مجلس وبه هم بزنند اوضاع ایران را ،آنهاخدای نخواسته بروند ،</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مسؤولیتش به عهده شمااست مستقیما .مسؤولیت همه طبقات </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دارند،مراجع مسؤولند،علما مسؤولند ،ائمه جماعت مسؤولند </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>،خطبا مسؤولند ،تجار مسؤولند،بازرگانان مسؤولند،دانشگاهیها </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مسؤولند،طلاب علوم دینیه مسؤولند ،کارگرها مسؤولند،همه </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مسؤولند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>صلی الله علیه و آله وسلم<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-09-24T00:51:15+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور یا امام جعفر صادق http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/149 <P><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 418px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 323px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://mioondar.persiangig.com/image/mazhabi/baqi.1.jpg" width=521 height=391></P> <P><FONT size=4>کدام امام مظلوم نبود؟</FONT></P> <P><FONT size=4>مظلوم اماما،به خاطر صادق بودنتان شهید شدید؟یا به خاطر شیعه نبودن ما وامثال ما؟</FONT></P> text/html 2011-09-23T00:43:04+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور فعالیتهای دشمن راخنثی کنید http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/147 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بسم الله الرحمن الرحیم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>آنهایی که با مادشمن اند ،امروز در فعالیت هستندکه این مجلس </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>را لوث کنند .درخارج وداخل فعالیت هست وشما بایدآن فعالیتها را </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>باحضور خودتان ،با اجتماع خودتان ،با رفتن خودتان برسر صندوقهای </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>انتخابات،آنها را همه را خنثی کنید. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>صلی الله علیه و آله وسلم<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-09-22T00:40:22+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور نقش بسیار فعال خانمها http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/146 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بسم الله الرّحمن الرّحیم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شما باید در همه صحنه ها ومیدانها آنقدری که اسلام اجازه داده </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وارد باشید.مثل انتخابات که امروز عملی است که باید انجام بگیرد </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وصحبت روز است در ایران،خانمها همانطوری که مردها فعالیت می </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کنند برا ی انتخابات،خانمها هم باید فعالیت بکنند برا ی اینکه فرقی </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مابین شما ودیگران در سرنوشت تان نیست.سرنوشت ایران ،سر </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نوشت همه است .یعنی آنقدری که اسلام خدمت به شما کرد،به </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مردها آنقدر خدمت نکرد.اسلام ،شما را حفظ کرد وشما متقابلا </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اسلام راحفظ بکنید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>...ولهذاباید شما خانمها یک نقش بسیار فعال داشته باشید که </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>خدای نخواسته مجلس یک مجلسی نشودکه بواسطه ورود بعضی </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>عنصر غیر صالح به تدریج کشانده بشود به طرف شرق یا به غرب </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وهمان بشودکه در زمان سابق بود وهمان بگذرد بر ما وشما که </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>درزمان سابق می گذشت. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>صلی الله علیه و آله وسلم<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-09-20T23:38:49+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور نگویید که دیگران رأی می دهند http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/145 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بسم الله الرحمن الرحیم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نگویید که دیگران رأی می دهند .من هم باید رأی بدهم ،تو هم باید </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>رأی بدهی،آن روستایی هم که در کنار مزرعه خودش کار می کند </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>باید رأی بدهد .تکلیف است این یک تکلیف الهی است این هم یک </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>چیزی ،حساب نکنید که –من- خب،دیگران هستند ،من چه می </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کنم. خیر،برای هر فردی ازافراد این ملت،تکلیف است که حفظ کند </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اسلام را .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>صلی الله علیه و آله وسلم<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-09-19T23:00:56+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور راه غلبه بر موانع http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/144 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>امام خامنه ای:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=AR-SA>با توكل به خداوند و</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>اعتماد و</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>حسن ظن به «وعده‌هاى مؤكد نصرت الهى در قرآن» </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=AR-SA>و به كارگیرى خرد </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=AR-SA>و عزم و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=AR-SA>شجاعت،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>میتوان بر همه‌ى این موانع فائق آمد و پیروزمندانه از آنها عبور كرد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 18pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-09-18T04:19:37+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور وصیت می کنم... http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/143 <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>شهید علمدار:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>به دوستان و برداران عزیزم وصیت می کنم کاری نکنند </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>که صدای غربت فرزند فاطمه :مقام معظم رهبری که </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>همان ناله غریبانه فاطمه خواهد بود به گوش </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>برسد...نگذارید که آن واقعه تکرار شود !!!همان واقعه </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>ای که علی (ع)از تنهایی با چاه درد و دل کند .همان </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>واقعه ای که امام حسن مجتبی را سنگ بزنند و آنقدر </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>غریب و مظلومش کنند.همان واقعه که امام حسین </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>فریاد بزند هل من ناصر ینصرنی فقط پیکر های بی سر </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>شهدا تکان بخورند همان واقعه ای که امام صادق </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>بفرمایند به تعداد انگشتان یک دست یار ویاورواقعی </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>ندارم .همان واقعه ای که امام خمینی بگویند :من جام </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>زهر نوشیدم ....شیعه ها مسلمونا حزب اللهی ها </FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5>بسیجی ها نگذارین تاریخ مظلومیت شیعه تکرار شود</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=5></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>برگرفته از وب "عشق یعنی یک پلاک"</FONT></P> text/html 2011-09-16T01:32:57+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور قوه مجلس تابع رأی شماست http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/142 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>بسم الله<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>الرحمن الرحیم </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>مردم ما شرکت کنند ودر مقابل قدرتهای بزرگی که چشم دوخته اند به این که </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>ملت ایران دیگر از اسلام برگشته واز مسائل اسلامی برگشته ،آنهابفهمند </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>مسأله این طور نیست .فرضا که ما بد باشیم اما اسلام که خوب است،اسلام را </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>که قبول دارند همه .این یک وظیفه اسلامی است که ماحفظ کنیم جمهوری </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>اسلامی را .اگر مجلس لطمه ای بر آن وارد بشود به جمهوری اسلامی لطمه </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>وارد می شود.اگر مجلس یک مجلس قوی ای باشد برا ی خاطر این که پشتوانه </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>اش همه ملت باشد ،این مجلس می تواند بادنیا که در مقابل ایران واقع شده </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>است،می تواند کارهایش را به شایستگی عمل بکند واین تابع این است که </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>قوی باشد وقوتش هم تابع این است که شماها رأی بدهید.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>صلی الله علیه وآله وسلم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2011-09-15T01:32:08+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور بپاخیزید وبه صندوق ها هجوم آورید http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/141 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>بسم الله<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>الرحمن الرحیم </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>عزیزان من که امید نهضت اسلامی به شماست ،در روز تعیین سرنوشت کشور </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>بپاخیزید ،وبه صندوقها هجوم آورید وآراءخود را درآنها بریزید وبا کمال آرامش </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>ومراعات کامل اخلاق انسانی اسلامی ،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>این امر مشروع را انجام دهید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>صلی الله علیه وآله وسلم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2011-09-14T02:31:00+01:00 tolooe-raja.mihanblog.com عطر ظهور در تمام انتخابات د رصحنه باشید http://tolooe-raja.mihanblog.com/post/140 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>بسم الله<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>الرحمن الرحیم </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات،چه انتخاب رئیس جمهور </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>وچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وچه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3>رهبریفیا رهبر درصحنه باشند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal>صلی الله علیه وآله وسلم</P>